Dây Cáp Nối Tín Hiệu Cho XP-Pen G640, G640S, Star 03, Star 05, Star 06

Dây Cáp Nối Tín Hiệu Cho XP-Pen G640, G640S, Star 03, Star 05, Star 06. Cáp nối với 1 đầu là microUSB, đầu còn lại là USB 2.0 tương thích với bảng vẽ XP-Pen G640, G640S, Star 03, Star 05, Star 06. Hàng chính hãng XP-Pen.

Giá bán đề xuất: 190,000

Danh mục: Phụ kiện vẽ
Điểm bán hàng:
  • Thiên Vĩnh Thuận
  • Phan Thị
  • Kim Long Computer

 Dây Cáp Nối Cho XP-Pen G640, G640S, Star 03, Star 05, Star 6

GIÁ BÁN ĐÃ BAO GỒM VAT

 

Cáp nối với 1 đầu là microUSB, đầu còn lại là USB 2.0 tương thích với bảng vẽ XP-Pen G640, G640S, Star03, Star05, Star06. Hàng chính hãng XP-Pen.

Sản phẩm không được bảo hành.