Dây Cáp Nối Tín Hiệu Cho XP-Pen Deco 01, Deco 02, Deco 03

Dây Cáp Nối Cho XP-Pen Deco 01, Deco 02, Deco 03. Cáp nối với 1 đầu là USB-C, đầu còn lại là USB 2.0 tương thích với bảng vẽ XP-Pen Deco 01, Deco 02, Deco 03. Hàng chính hãng XP-Pen.

Giá bán đề xuất: 170,000

Danh mục: Phụ kiện vẽ

 Dây Cáp Nối Cho XP-Pen Deco 01, Deco 02, Deco 03

 

Cáp nối với 1 đầu là USB-C, đầu còn lại là USB 2.0 tương thích với bảng vẽ XP-Pen Deco 01, Deco 02, Deco 03 & Deco Pro series. Hàng chính hãng XP-Pen.

 

Sản phẩm không được bảo hành.