Đầu Nhận Tín Hiệu Không Dây Wireless USB Receiver Dùng Cho XP-Pen Star 05

Đầu Nhận Tín Hiệu Không Dây Wireless USB Receiver Dùng Cho XP-Pen Star 06, Star 05, Deco 03 chính hãng XP-Pen. Sản phẩm không được bảo hành

Giá bán đề xuất: 330,000

Danh mục: Phụ kiện vẽ
Điểm bán hàng:
  • Thiên Vĩnh Thuận
  • Phan Thị
  • Kim Long Computer

Đầu Nhận Tín Hiệu Không Dây Wireless USB Receiver

Dùng Cho XP-Pen Star 05

 

Hàng chính hãng XP-Pen.